Termin konferencji

Konferencja odbędzie się 21 maja 2011 roku w godz. 9:00-15:00.

Miejscem obrad będzie Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi, ul. Targowa 61/63, Łódź.


Program konferencji

9:00-9:15Otwarcie konferencji
 Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lubiński
9:15-9:45ICD na Świecie i w Polsce na przestrzeni 30 lat.
 Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lubiński
9:45-10:15Co się zmieniło we wskazaniach do implantacji w ostatnich latach?
 dr n. med. Maciej Sterliński (Warszawa)
10:15-10:30 prezentacja przypadku
10:30-11:00Powikłania po wszczepieniu kardiowertera-defibrylatora: na co zwracać uwagę w opiece ambulatoryjnej.
 dr n. med. Przemysław Mitkowski (Poznań)
11:00-11:15 Zastosowanie CUBE w wizualizacji 3D danych medycznych
  Jarosław Mirowski - 2KMM
11:15-11:40Przerwa

 
11:40-12:00 Zasady ambulatoryjnej opieki nad pacjentem z ICD.
 lek. med. Bartłomiej Bińkowski
12:00-12:20Ograniczenia i jakość życia pacjenta z implantowanym urządzeniem.
 dr n. med. Andrzej Bissinger
12:20-12:50Burza elektryczna u pacjenta z kardiowerterem-defibrylatorem.
 Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lubiński
12:50-13:10 prezentacja przypadku
13:10-14:10Kogo kwalifikować do implantacji ICD w ramach prewencji pierwotnej nagłej śmierci sercowej?
 Przydatność zmienności i turbulencji rytmu zatokowego - dr hab. n. med. Iwona Cygankiewicz
 Przydatność alternansu załamków T - dr hab. n. med. Małgorzata Kurpesa
 Przydatność inwazyjnego badania elektrofizjologicznego - dr n. med. Andrzej Bissinger
14:10-14:25 prezentacja przypadku
14:30Obiad