Komitet naukowy - wykładowcy

Przewodniczący: Prof. dr hab. n med. Andrzej Lubiński
Dr Bartłomiej Bińkowski
Dr n. med. Andrzej Bissinger
Dr hab. n. med. Marlena Broncel
Dr n. med. Włodzimierz Grabowicz
Dr n. med. Marcin Makowski
Dr Konrad Masiarek
Prof. dr hab. n. med. Dariusz Moczulski