Termin konferencji

Konferencja odbędzie się 12 lutego 2011 roku w godz. 9:00-14:00.

Miejscem obrad będzie Stacja Nowa Gdynia, ul. Sosnowa 1, Zgierz.


Program konferencji

9:00Rozpoczęcie konferencji

Sesja I - Kardiologia Inwazyjna
9:00Wykład: „Nowe leki przeciwpłytkowe”
 Dr n. med. Maciej Kośmider
9:40Prezentacja przypadków klinicznych z zakresu inwazyjnego leczenia choroby wieńcowej
 Dyskusja
 Panel ekspertów: Dr n. med. Włodzimierz Grabowicz, Dr n. med. Maciej Kośmider, Dr n. med Zbigniew Peruga, Dr n. med. Wojciech Religa, Dr n. med. Andrzej Wnęk
10:30Przerwa

Sesja II - Zaburzenia Rytmu Serca
10:50Wykład: „Aktualne wytyczne postępowania w migotaniu przedsionków”
 Prof. Andrzej Lubiński
11:20Prezentacja przypadków klinicznych z zakresu leczenia zaburzeń rytmu serca
 Dyskusja
 Panel ekspertów: Dr n. med. Zbigniew Bednarkiewicz, Dr n. med. Andrzej Bissinger, Prof. Andrzej Lubiński, Dr n. med. Przemysław Mitkowski, Dr hab. Jerzy K. Wranicz
12:10Przerwa

Sesja III – Choroby wewnętrzna i kardiologia
12:30Wykład: „Ostre uszkodzenie nerek”
 Prof. Dariusz Moczulski
13:00Prezentacja przypadków klinicznych z zakresu nefrologii, kardiodiabetologii i chorób wewnętrznych
 Dyskusja
 Panel ekspertów: Dr hab. Marlena Broncel, Prof. Dariusz Moczulski, Dr n. med. Jan Ruxer


13:50 Zastosowanie CUBE do wizualizacji trójwymiarowej danych medycznych
  Jarosław Mirowski - 2KMM