Komitet organizacyjny

Dr med. Andrzej Bissinger
Prof. Andrzej Lubiński
Dr Bartłomiej Bińkowski
Dr Agnieszka Dębska-Kozłowska
Marika Ajzert


Kontakt z organizatorem

Klinika Kardiologii Interwencyjnej i Kardiodiabetologii
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ul. Żeromskiego 113
90-549 Łódź

e-mail: kardiologia.interwencyjna@umed.lodz.pl

tel.: 042 63 93 563