Komitet naukowy - wykładowcy

(w kolejności alfabetycznej)

Dr med. Andrzej Bissinger
Prof. Zenon Gawor
Prof. Jarosław D. Kasprzak
Prof. Jarosław Kaźmierczak
Prof. Andrzej Lubiński
Dr med. Przemysław Mitkowski
Prof. Dariusz Moczulski
Dr hab. med. Jerzy Krysztof Wranicz