Termin konferencji

Konferencja odbędzie się 11 czerwca 2010 roku w godz. 9:00-16:00.

Miejscem obrad będzie Hotel Grand (Sala Mieszczańska), ul. Piotrkowska 72, 90-102 Łódź.

Uczestnicy konferencji otrzymają punkty edukacyjne PTK.


Program konferencji

9:00-9:20Prof. Andrzej Lubiński
ICD wczoraj i dziś. Czy wszczepialny kardiowerter-defibrylator
powstałby w Polsce?

9:20-9:35Prof. Zenon Gawor
Implantacje ICD: Łódzkie na tle kraju – dane Konsultanta Wojewódzkiego.

9:35-10:00Prof. Jarosław D. Kasprzak
Kiedy zaburzenia funkcji lewej komory serca są kryterium kwalifkującym
do stymulacji resynchronizującej?

10:00-10:30Doc. Jerzy Krzysztof Wranicz
Czy elektrokardiograficzne badania nieinwazyjne są przydatne
przy kwalifikacji do implantacji ICD?

10:30-10:50PRZERWA

10:50-11:20Prof. Dariusz Moczulski
Niewydolność nerek i cukrzyca jako szczególne wykładniki zagrożenia
nagłą śmiercią sercową.

11:20-11:50Prof. Jarosław Kaźmierczak
Kandydaci do implantacji kardiowertera bez organicznej choroby serca:
- arytmogenną kardiomiopatią prawej komory,
- zespół Brugadów,
- zespół wydłużonego QT.

11:50-12:20Dr med. Andrzej Bissinger
ICD jako narzędzie diagnostyczne ułatwiające prowadzenie pacjenta.

12:20-12:40PRZERWA

12:40-13:10Dr med. Przemysław Mitkowski
Specyfika prowadzenia pacjenta z z ICD: późne powikłania zabiegu
implantacji, ograniczenia życia codziennego, burza elektryczna.

13:10-14:20Dyskusja ekspertów nad wybranymi przypadkami klinicznymi.

14:20-14:30Jarosław Mirowski - 2KMM
CUBE jako narzędzie do wizualizacji 3D danych medycznych

14:30OBIAD