III Konferencja Kliniki Kardiologii Interwencyjnej
i Kardiodiabetologii UM w Łodzi

Dylematy współczesnej kardiologii
- debata pro-contra

Komitet organizacyjny

Prof. Andrzej Lubiński
Dr med. Andrzej Bissinger
Dr Bartłomiej Bińkowski
Dr Emilia Dobrowolska
Dr Agnieszka Dębska-Kozłowska
Marika Ajzert


Kontakt z organizatorem

Klinika Kardiologii Interwencyjnej i Kardiodiabetologii
USK im. WAM

ul. Żeromskiego 113
90-549 ŁódŸ

e-mail: kardiologia.interwencyjna@umed.lodz.pl

tel.: 042 63 93 563