III Konferencja Kliniki Kardiologii Interwencyjnej
i Kardiodiabetologii UM w Łodzi

Dylematy współczesnej kardiologii
- debata pro-contra

Komitet naukowy - wykładowcy

(w kolejności alfabetycznej)

Dr med. Andrzej Bissinger
Dr med. Włodzimierz Grabowicz
Prof. Ryszard Jaszewski
Doc. Jarosław Kaźmierczak
Prof. Andrzej Lubiński
Dr med. Przemysław Mitkowski
Prof. Dariusz Moczulski
Dr med. Jan Ruxer