III Konferencja Kliniki Kardiologii Interwencyjnej
i Kardiodiabetologii UM w Łodzi

Dylematy współczesnej kardiologii
- debata pro-contra

Termin konferencji

Konferencja odbędzie się 5 grudnia 2009 roku w godz. 9:20-14:30.

Miejscem obrad będzie Izba Lekarska w Łodzi, ul. Czerwona 5.

Uczestnicy konferencji otrzymają 3,5 pkt. edukacyjnego PTK.


Program konferencji

9:20 Rozpoczęcie konferencji - Prof. Andrzej Lubiński
9:30-10:30 Kontrowersje w leczeniu inwazyjnym choroby wieńcowej - moderator: Doc. Jarosław Kaźmierczak

Dla większości chorych z wielonaczyniową chorobą wieńcową wybieram PCI a nie CABG.

PRO: Dr med. Włodzimierz Grabowicz
CONTRA: Prof. Ryszard Jaszewski

10:30-11:30 Kontrowersje w diabetologii - moderator: Dr med. Andrzej Bissinger

W ostrym zespole wieńcowym rozpoznaję cukrzycę i intensywnie leczę hiperglikemię.

PRO: Prof. Dariusz Moczulski
CONTRA: Dr med. Jan Ruxer

  PRZERWA NA KAWĘ
12:00-13:00 Kontrowersje w elektroterapii - moderator: Prof. Dariusz Moczulski

W leczeniu migotania przedsionków ablacja jest metodą, którą można zastosować u większości chorych.

PRO: Prof. Andrzej Lubiński
CONTRA: Dr med. Przemysław Mitkowski

13:00-13:30 Doraźne utrzymanie rytmu zatokowego czy odległe rokowanie - współczesne cele leczenia migotania przedsionków - Doc. Jarosław Kaźmierczak
13:30-14:30 OBIAD