Komitet naukowy - wykładowcy

(w kolejności alfabetycznej)

Doc. Katarzyna Bieganowska
Dr med. Andrzej Bissinger
Prof. Jarosław Drożdż
Prof. Zenon Gawor
Dr med. Włodzimierz Grabowicz
Prof. Zbigniew Kalarus
Prof. Jarosław D. Kasprzak
Prof. Jarosław Kaźmierczak
Doc. Małgorzata Kurpesa
Prof. Andrzej Lubiński
Prof. Dariusz Moczulski
Prof. Jacek Rysz
Prof. Hanna Szwed
Prof. Maria Trusz-Gluza
Dr med. Elżbieta Katarzyna Włodarska