Termin konferencji

Konferencja odbędzie się 14 marca 2009 roku w godz. 9:00-17:00.

Miejscem obrad będzie Hotel Ambasador, ul. Kosynierów Gdyńskich 8, 93-32 Łódź, www.hotelambasador.pl.

Uczestnicy konferencji otrzymają 6,75 punktów edukacyjnych PTK.


Program konferencji

9:00-9:10ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI

9:10-9:20Prof. Zenon Gawor
Elektroterapia łódzka w 2008 roku na tle reszty
kraju

9:20-9:40Prof. Andrzej Lubiński
Aktywność ośrodków elektroterapii w świetle rejestrów POLKARD: ICD, CRT,
RAMP

9:40-10:05Prof. Jarosław D. Kasprzak
Jak ocenić zagożenie pacjenta z chorobą niedokrwienną serca?
Ocena funkcji komór – techniki obrazowe

10:05-10:25Doc. Małgorzata Kurpesa
Jak ocenić zagożenie pacjenta z chorobą niedokrwienną serca?
Znaczenie innych czynników klinicznych

10:25-10:55Prof. Zbigniew Kalarus
Pacjent po zatrzymaniu krążenia. Co trzeba zrobić zanim wszczepimy
defibrylator?

10:55-11:15PRZERWA

11:15-11:35Prof. Dariusz Moczulski
Cukrzyca a zagrożenie nagłą śmiercią sercową

11:35-11:55Prof. Jacek Rysz
Niewydolność nerek a zagrożenie nagłą śmiercią sercową

11:55-12:10Dr med. Andrzej Bissinger
Kamizelki defibrylacyjne (LIVE VEST) jako zabezpieczenie przed nagłą
śmiercią sercową w pierwszych tygodniach po zawale oraz w innych
wybranych grupach chorych

12:10-12:20Prezentacja Firmowa

12:20-12:35PRZERWA

KIEDY SĄ WSKAZANIA DO IMPLANTACJI ICD?

12:35-13:00Prof. Jarosław Drożdż
Leczenie pacjentów z niewydolnością serca, z uwzględnieniem zagrożenia
nagłą śmiercią sercową

13:00-13:20Prof. Andrzej Lubiński
Kardiomiopatia nie-niedokrwienna

13:20-13:40Prof. Jarosław Kaźmierczak
Kardiomiopatia przerostowa

13:40-14:00Dr med. Elżbieta Katarzyna Włodarska
Arytmogenna kardiomiopatia prawokomorowa (ARVD)

14:00-14:30Prof. Maria Trusz-Gluza
Zespoły wydłużonego QT (LQTS). Idiopatyczne migotanie komór (IVF),
Zespół Brugadów

14:30-14:50Doc. Katarzyna Bieganowska
Częstoskurcz katecholaminergiczny (ACVT)

14:50-15:10PRZERWA

15:10-15:40Dr med. Andrzej Bissinger
Jak działa wszczepialny kardiowerter-defibrylator?

15:40-16:10Prof. Andrzej Lubiński
Jak prowadzić pacjenta z implantowanym kardiowerterem-defibrylatorem?

16:10-16:50DYSKUSJA NAD WYBRANYMI PRZYPADKAMI KLINICZNYMI
Prof.Andrzej Lubiński, Zbigniew Kalarus, Jarosław Drożdż,
Jarosław Kasprzak, Małgorzata Kurpesa, Jarosław Kaźmierczak, Jacek Rysz,
Dariusz Moczulski

16:50-17:00ZAKOŃCZENIE