Komitet naukowy

(w kolejności alfabetycznej)

Dr med. Andrzej Bissinger
Prof. Zenon Gawor
Dr med. Michał Gibiński
Prof. Zbigniew Kalarus
Prof. Włodzimierz Kargul
Prof. Jarosław D. Kasprzak
Doc. Jarosław Kaźmierczak
Prof. Andrzej Lubiński
Prof. Maria Trusz-Gluza
Prof. Franciszek Walczak
Doc. Jerzy Krzysztof Wranicz